HPV DNA Testi

Human Papilloma Virus (HPV); cinsel yol ve temas ile bulaşan son yıllardaki en yaygın hastalıklar arasındadır. Virüs, kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olmakta ve ayrıca kronik üriner sistem enfeksiyonları, vaginozis ve vaginitis ile ilişkilendirilmektedir. Enfeksiyona neden olan 120’den fazla HPV tipi olmasına rağmen, HPV tiplerinin sadece 40-45 tanesi genital bölgeye yerleşmektedir. Sık rastlanan HPV tipleri ise rahim ağzı kanseri ve genital siğil oluşumuna neden olmalarına göre yüksek risk ve düşük risk olarak iki ana grupta toplanırlar.

Yüksek riskli HPV tipleri; 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 82 ve 85’dir. HPV 16, 18, 45, 33, 31, 52, 58, 35 ise tüm rahim ağzı kanserlerinin %90’ından sorumludur. Yüksek riskli HPV tipleri içerisinde bulunan tip 16, 18 ve 45 rahim ağzı kanserlerinin (squamöz hücreli) %75’inden, adenokarsinomların ise %94’ünden sorumlu olduğu saptanmıştır. Özellikle Tip 16 ve Tip 18 serviks kanseri gelişimi açısından en yüksek riske sahip HPV tipleridir. Düşük riskli olarak tanımlanan HPV tipleri ise genital siğillere neden olmalarına karşın bunların daha sonradan kansere neden olma riskleri bulunmamaktadır. Düşük riskli HPV tipleri; 6, 11, 32, 40, 42, 44, 54, 55, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 87, 89 ve 91’dir.

En sık gözlenenleri ise Tip 6 ve 11’dir.

HPV testi son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Testin yapılmasındaki amaç kadın veya erkekte HPV’nin (Human Papilloma Virüs) var olup olmadığını araştırmaktır, testte araştırılan dokuda virüsün DNA’sının yer alıp almadığı incelenir, bu nedenle teste HPV DNA testi denmektedir. HPV DNA testi virüs yer aldığı bölgeden alınan ufak bir parçadan veya sürüntü materyalinden yapılabilmektedir. Örneğin ciltte veya genital bölgede bulunan bir siğilden alınan milimetrik parça test için yeterlidir. Testin yapılabilmesi için hastalıklı bir lezyon olması da gerekmez tamamen normal bir dokudan sürüntü alınarak da test yapılır. Sürüntü yani smear küçük fırça gibi bir aletin doku yüzeyine sürülmesi ile hücre toplanmasıdır (rahim ağzı kanser taramasında yapıldığı gibi.) Sürüntüden toplanan hücrelerde HPV virüsüne ait DNA materyali araştırılarak tahlil yapılır.

HPV DNA testinin en yaygın kullanıldığı alan rahim ağzı (serviks) kanseri ile ilgili işlemlerdir. Burada rahim ağzından smear alır gibi sürüntü şeklinde fırça ile hücreler toplanır. Smear tahlili (pap test) için alınan materyalde HPV DNA testi de çalışılabilir. Smear tahlili yapmadan, sadece HPV virüsü için de sürüntü alınarak araştırma yapılmaktadır.

ERKEKTE HPV TESTİ NASIL YAPILIR?

Erkeklerde penisten alınan sürüntü materyalinden HPV DNA araştırması yapılabilir. Veya testis gibi başka bir yerde lezyon varsa oradan da sürüntü veya parça alınarak tahlil yapılabilir. Rahim ağzı kanseri veya erkekte penis lezyonları gibi durumlarda kanda HPV tahlili yapılmaz, hastalık şüphesi olan bölgeden tahlil yapılır. Virüs cilt veya mukozalardaki hücrelere yerleştiği için kan tahlilinde çıkmaz, bu nedenle kanda HPV testi yapılmaz.

HPV DNA TESTİ NEDEN YAPILIR? KİMLERE YAPILIR?

HPV DNA testi virüsünün varlığını değerlendirmek için yapılır ve bu test son yıllarda yaygın olarak serviks yani rahim ağzı kanseri taraması amacıyla da kullanılmaktadır. Rahim ağzı kanseri taraması kadınlar için çok önemlidir ve bu konuda en yaygın kullanılan uygulama smear testi ile HPV testinin birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasıdır. İki testin birlikte değerlendirmesine co-test denir. HPV DNA testinin tek başına serviks kanseri taramasında kullanılmasına primer HPV DNA testi denir.

Lazerle genital siğil tedavisi en zorlu siğil vakalarında bile çok etkilidir. Özellikle zor bölgeler üzerinde uygulanır. Lazerin yaydığı ışın siğilin ulaştığı her noktaya nüfuz edebilir. Derinlere nüfuz eden siğillerin beslenmesi durur. Tedavi yöntemi steril müdahale odasında yaklaşık 5 dakika içerisinde uygulanır.

     

    Biz Sizi Arayalım

    Tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi için adınızı ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz.